سومٰا | SOOMAبعضی از دانشمندان مائه1 شانزدهم در مسائل اجتماعی نیز نظر کرده و مقدمات افکار ی جدید را فراهم آورده‌اند ازجمله آن‌ها ماکیاول2ایطالیائی است که محقق و موشکاف بوده ولیکن عملیات یّون زمان خود را اصول ت قرارداده و آن مبتنی بر زور و بی‌حقیقتی و تزویر بوده است و هم‌اکنون تی را که مقرون به جبر و ظلم و خدعه و نفاق باشد ماکیاولی3گویند.

 

ادامه مطلب


تبلیغات

محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

ترجمه متون تخصصی
دانلود آهنگ
سیستم های صوتی و پیجینگ و حفاظتی ---- ایده ها ---- خرید آنلاین بیمه در کمترین زمان سافت گُم‌شدن سابقات دانلود موزیک 3 myseekerbot مطالب آموزشی سایه